21-22 November

stå upp! stå emot! ställ om!

ICKEVÅLD 2020 är en årligen återkommande mötesplats för aktivister, forskare och rörelser  som inte nöjer sig med att stillasittande titta på utan väljer att

STÅ UPP för att agera direkt och aktivt i en värld som på så många sätt är präglad av våld: militär upprustning, skövling av urfolks marker, exploatering av kvinnors kroppar, rasistisk arbetsmarknad, massutrotning av vilda djur, ekonomiskt förtryck, stängda gränser för folk på flykt, för att nämna något

ICKEVÅLD 2020 är en möjlighet för alla som kraftfullt vill

STÅ EMOT våldet utan att själva dras med i våldsspiralen. Vi lär oss därför ickevåldsmetoder och -förhållningssätt utvecklade i motståndskamper för fred och rättvisa över hela världen

ICKEVÅLD 2020 är en experimentverkstad där deltagarna gemensamt söker konstruktiva vägar att

STÄLLA OM vår värld, lokalt och globalt, till samhällen genomsyrade av fred och rättvisa, fria från våld och formade av hållbara sätt att leva.

ICKEVÅLD 2020 bärs av övertygelsen att en annan värld är möjlig!

Anmälan

Ickevåld 2020 kommer på grund av covid-19 att ordnas som en helt digital mötesplats.

ANMÄLAN FÖR ATT DELTA ONLINE
Görs senast 19 november genom att klicka här!

VILL DU BARA DELTA I VISSA DELAR?
Under dagarna finns två programpunkter som du kan delta i utan att vara anmäld till Ickevåld 2020:

Ickevåld - En föreläsning med Stellan Vinthagen
Lördag 21 november kl 13.00 - En föreläsning om hur rörelser runt om i världen arbetar och uppnår förändring genom ickevåld. Ta del av sändningen via Facebook

Sápmi - motstånd och ickevåld
Lördag 21 november kl 19.00 - En temakväll med fokus ickevåld och motstånd i Sápmi. Anmäl dig för att delta via zoom, med eftersnack. Eller, om du inte vill delta i eftersnack så kan du ta del av sändningen via Facebook

KOSTNAD
Deltagandet är kostnadsfritt.

DELA & SPRID!