Arrangörer:
Studieförbundet Bilda, Kristna fredsrörelsen och Another Development Foundation

Samarbetspartners:
Rättighetscentrum Västerbotten
, Såhkie Umeå sameförening, Várdduo - Centrum för samisk forskning och Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. 

Arrangmanget genomförs med stöd av Umeå kommun och Stiftelsen för ickevåld.